Tin tức

Cấu hình gửi nhận mail trên Iphone, IPadTại màn hình chính bạn chọn icon Settings


Bạn chọn Mail, Contacts, Calendars


Bạn chọn Account Mail


Bạn chọn tiếp Other nếu Bạn sự dụng Mail khác ngoài Menu trên, Mail Công Ty chẳng hạn.


Bạn chọn Add Account Mail


Bạn điền Thông Tin Account Mail của Bạn


Bạn chọn POP or IMAP và điền đầu đủ Thông Tin Account Mail


Sau đó bạn chọn SAVE 


Bạn chọn YES để không sử dụng Chức Năng SSL


Bạn chọn Save để Lưu lại cấu hình (chỉnh sửa lại cấu hình sau khi đã lưu, nếu không lưu Bạn phải làm lại các bước trên)


Bạn chọn Chọn lại Mail, Contacts, Calendars


Bạn chọn SMTP


Chọn tiếp Primary Server


Cấu hình như hình sau


Sau đó nhấn Chữ Done


Bạn chọn Advanced và cấu hình như hướng dẫn sau


Sau đó chọn lại Mục Mail

Menu
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Download
Khách hàng
Liên hệ
Giới thiệu
Giới thiệu Univinet
Hướng dẫn và hỗ trợ
Đội ngũ & phòng ban
Giai đoạn phát triển
Dự án đầu tư
Dịch vụ
Thiết kế web
Dịch vụ tên miền
Dịch vụ hosting
Quảng bá website
Thiết kế sáng tạo
call-button