Chi phí cơ bản khi xây dựng website?Để xây dựng 1 website, có 3 loại chi phí chính như sau:

-Chi phí thiết kế website: chi phí này bao gồm chi phí thiết kế và lập trình website. Chi phí phụ thuộc vào mức độ phức tạp của website.

-Chi phí đăng ký tên miền: nếu bạn chọn tên miền quốc tếcó giá rất rẻ, chỉ tốn phí duy trì hàng năm khoảng 210.000 đồng; nếu bạn chọn tên miền Việt Nam sẽ tốn phí đăng ký bạn đẩu và phí duy trì hàng năm (vui lòng tham khảo báo giá của chúng tôi)

-Chi phí lưu trữ và duy trì website: phí tùy theo dung lượng bạn thuê trên server để lưu trữ website. Phí này bao gồm cả việc hỗ trợ kỹ thuật, sao lưu dữ liệu và đảm bảo website hoạt động ổn định, liên tục.

-Ngoài ra, bạn có thể tốn phí cho việc dịch thuật nội dung, chụp hình ảnh,...

Menu
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Download
Khách hàng
Liên hệ
Giới thiệu
Giới thiệu Univinet
Hướng dẫn và hỗ trợ
Đội ngũ & phòng ban
Giai đoạn phát triển
Dự án đầu tư
Dịch vụ
Thiết kế web
Dịch vụ tên miền
Dịch vụ hosting
Quảng bá website
Thiết kế sáng tạo
call-button