Download

Registry Clean Expert - Dọn dẹp registry hiệu quảRegistry Clean Expert là chương trình dùng để quét Windows registry và tìm ra thông tin sai hoặc lỗi thời trong registry. Sau đó, công cụ sẽ sửa những thông tin lỗi thời đó trong Windows registry để giúp hệ thống của bạn chạy nhanh hơn.

Ngoài ra, bạn còn có thể khôi phục registry về status hiện tại trong trường hợp lỗi hệ thống thông qua chức năng sao lưu/khôi phục đồng thời quản lý các thư mục khởi động và IE BHO một cách dễ dàng.

Registry Clean Expert

Tính năng:

• Quét Windows registry và tìm thông tin sai hoặc đã lỗi thời.

• Sửa thông tin lỗi thời trong Windows registry và nâng cao hiệu suất hoạt động của Windows.

• Tạo bản sao lưu Windows registry.

• Khôi phục Windows registry từ bản sao lưu trước.

• Quản lý các chương trình khởi động cùng Windows với công cụ Startup Organizer.

• Quản lý IE BHO với BHO organizer.

• Loại bỏ spyware, adware và trojan ẩn trong các thư mục khởi động và BHO.

• Thu gọn và chống phân mảnh Registry.

• Giao diện dễ sử dụng.

Dowload:http://update.registry-clean.net/download/registry-clean-expert.exe
Menu
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Download
Khách hàng
Liên hệ
Giới thiệu
Giới thiệu Univinet
Hướng dẫn và hỗ trợ
Đội ngũ & phòng ban
Giai đoạn phát triển
Dự án đầu tư
Dịch vụ
Thiết kế web
Dịch vụ tên miền
Dịch vụ hosting
Quảng bá website
Thiết kế sáng tạo
call-button