Download

Advanced Disk Optimizer - Chống phân mảnh dữ liệuAdvanced Disk Optimizer 1.0 là một ứng dụng giúp bạn chống phân mảnh dữ liệu, ngăn sự suy giảm chung trong hiệu suất của hệ thống...

Advanced Disk Optimizer loại bỏ tất cả các mảnh từ ổ cứng bằng cách thu thập tất cả các phần nhỏ của không gian trống với nhau. Điều này giúp tạo ra một vùng lưu trữ trống rộng hơn, mà sau đó có thể được sử dụng cho mục đích lưu trữ tốt hơn. Dữ liệu được phân tán cũng đưa lại cùng nhau để có thể được truy cập nhanh hơn từ khu vực nơi mà nó được lưu trữ theo tuần tự.

Advanced Disk Optimizer giải quyết vấn đề của phân mảnh dữ liệu, mang lại một mức độ đáp ứng được làm mới tới các ứng dụng của bạn và làm giảm thời gian cần cho máy tính của bạn khởi động. Với chương trình này, tất cả mảnh dữ liệu được sắp xếp trật tự trở lại trên ổ cứng, giúp cải thiện thời gian truy cập dữ liệu.

Advanced Disk Optimizer

link download: http://advanceddiskoptimizer.s3.amazonaws.com/checkupdate/adosetup.exe
Menu
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Download
Khách hàng
Liên hệ
Giới thiệu
Giới thiệu Univinet
Hướng dẫn và hỗ trợ
Đội ngũ & phòng ban
Giai đoạn phát triển
Dự án đầu tư
Dịch vụ
Thiết kế web
Dịch vụ tên miền
Dịch vụ hosting
Quảng bá website
Thiết kế sáng tạo
call-button